Arnasgune bateko haurrak eta hitanoa: hastapena eta helduen begirada

Egileak

  • Aiora Eizmendi Otaegi UPV/EHU

DOI:

https://doi.org/10.26876/uztaro.129.2024.5066

Gako-hitzak:

Hitanoa, Hastapenak, Haurrak, Transmisioa

Laburpena

Urteek aurrera egin ahala hitanoa gero eta gutxiago erabiltzen da eta aurrerantzean ere bide beretik jarraitzeko joera erakusten du. Kezka horretatik abiatuta, Gipuzkoa erdigunean kokaturiko herri txiki bat oinarri hartuz, lan honen helburua da ezagutzea zein diren haurretan hitanoaren hastapenaren ezaugarriak eta horretan zer eragin duten generoak eta haurren inguruko pertsona erreferenteek. Horretarako, eskola txiki bateko kideen laguntzarekin, behaketa, elkarrizketa nahiz galdetegien bidez informazioa jaso da. Bildutakoarekin, hitanoaren ezaugarri tradizionalak mantentzen direla ikusi da, tratamendu hori batez ere genero maskulinoarekin lotzen jarraitzen baita, haurren artean mutiletan hitanoa asko entzuten den bitartean nesketan ia ez baita entzuten.

Deskargak

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Erreferentziak

Alberdi-Larizgoitia, Xabier (1993). Hika tratamenduaren balore sozio-afektiboak. Fontes Linguae Vasconum, 64, 425-442.

Alberdi-Zumeta, Laura (2019). Eta hik ze uste dun/k? Azpeitiko gazteak hitanoaren inguruan hizketan: usteak, balioak eta diskurtsoak. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 113, 129-154. https://bat.soziolinguistika.eus/eu/produktua/eta-hik-ze-uste-dun-kazpeitiko-gazteak-hitanoaren-inguruan-hizketan-usteak-balioak-eta-diskurtsoak/

Altuna, Olatz eta Basurto, Asier (2013). Hizkuntza-erabilera behaketa bidez neurtzeko gida metodologikoa. Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila, Network to promote Lingusitic diversity eta Soziolinguistika Klusterra. https://soziolinguistika.eus/wp-content/uploads/2020/05/gida-eusk.pdf

Amiano, Imanol (2016). Komikia hitanoaren i(ra)kaskuntzarako baliabide: Azpeitiko hitanoa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan [Master Amaierako Lana, UPV/EHU]. https://www.hitanoaz.eus/_files/ugd/9bbd41_5352692ef77a4da687ae724a30be29e8.pdf

Beitia, Iñigo (2017). Tokanoka tribua. Eskoriatzako gazteak eta hitanoa: uste, balore eta jarrerak. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 103, 139-166. https://bat.soziolinguistika. eus/eu/produktua/tokanoka-tribua-eskoriatzako-gazteak-eta-hitanoa-uste-baloreeta-jarrerak/

Elortza, Ainara (2021). Hitanoa haur hezkuntzan [Gradu Amaierako Lana, UPV/EHU]. https:// www.hitanoaz.eus/_files/ugd/9bbd41_42b80075edbc42db8ed07dbb7c329a12.pdf

Eustat (2018). Euskal AEko 2 urteko eta gehiagoko biztanleria, lurralde-eremuaren eta euskaramaila orokorraren arabera. 2016. Euskal Estatistika Erakundea. https://eu.eustat.eus/elementos/ele0014600/euskal-aeko-2-urteko-eta-gehiagoko-biztanlerialurralde-

eremuaren-eta-euskara-maila-orokorraren-arabera/tbl0014687_e.html

Eustat (2022). Gipuzkoako biztanleria barruti eta zentsu-sekzioen arabera, sexuaren, adintaldeen eta naziotasunaren arabera. Euskal Estatistika Erakundea. https://www.eustat.eus/elementos/tbl0011434_e.html

Gurrutxaga, Ione (2018). «To eta no». Azpeitian hitanoa lantzeko material didaktikoa [Master Amaierako Lana, UPV/EHU]. https://www.hitanoaz.eus/_files/ugd/9bbd41_c4f3c97bbd0648298391675f30d51c5b.pdf

Imaz, Alaitz (2018). Hitanoaren erabilera Seguran: proposamen didaktikoa [Graduondo Amaierako Lana, UPV/EHU]. https://www.hitanoaz.eus/_files/ugd/9bbd41_9d481d721c7f4eb4b8133c4d4fa8f4e3.pdf

Juaristi, Patxi (2003). Gizarte ikerketarako teknikak. Teoria eta adibideak. UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. https://addi.ehu.es/handle/10810/15493

Legorburu, Onintza (2018). Genero rolek hitanoaren erabileran izan duten eragina: Antzuolako herritarren diskurtso eta praktikak. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 109, 111-138. https://bat.soziolinguistika.eus/eu/produktua/bat-109-2018-4- genero-rolek-hitanoaren-erabileran-izan-duten-eragina-antzuolako-herritarrendiskurtso- eta-praktikak/

Martínez de Luna, Iñaki; Suberbiola, Pablo eta Basurto, Asier (2009). ARRUE programa. Ikasleen eskola-giroko hizkuntza-erabileraren azterketa. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. https://www.euskadi.eus/web01-a2aznscp/eu/

k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=046776&N_EDIC=0001&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdf

Muguruza, Beñat; Bereziartua, Garbiñe eta Etxeberria Juanito (2020). «Ez da mattetzen erakutsi» Azpeitia, hitanoa eta generoen arteko arrakala. Uztaro, 115, 117-143.

Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe (2020). Transmisioaren eragina hitanoaren osasunean: Azpeitiko hiru belaunaldiren azterketa. In Iñaki Camino, Xabier Artiagoitia, Irantzu Epelde eta Koldo Ulibarri (argtz.), Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre (545-564. or.). Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua.

Ozaita, Josu (2014). Hurbilpen bat Tolosaldeko gazteek hitanoari buruz duten pertzepzio, diskurtso eta praktikara. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 91, 83-103. https://bat.soziolinguistika.eus/eu/produktua/hurbilpen-bat-tolosaldeko-gazteek-hitanoariburuz-duten-pertzepzio-diskurtso-eta-praktikara/

Zabala, Uxue (2021). Hitanoa biziberrituz ikasleen ahotan. «Kantu kantari, bai hi eta bai ni!» [Gradu Amaierako Lana, UPV/EHU]. https://www.hitanoaz.eus/_files/ugd/9bbd41_89bdee52ea2341e2a930fac5c7b3b454.pdf

Downloads

Argitaratua

2024-06-26

Aipuak nola egin

Eizmendi Otaegi, A. (2024). Arnasgune bateko haurrak eta hitanoa: hastapena eta helduen begirada. Uztaro. Giza Eta Gizarte-Zientzien Aldizkaria, (129), 23–42. https://doi.org/10.26876/uztaro.129.2024.5066

Zenbakia

Atala

Artikuluak

Kategoriak