Bidalketak

Hasi saioa edo Izena eman bidalketa egiteko.

Bidalketa prestatzeko egiaztatu beharrekoen zerrenda

Bidalketa-prozesuan, egileek egiaztatu behar dute beren bidalketak betetzen dituela ondoren eskatzen diren guztiak, eta baliteke bidalketa egileari itzultzea gidalerro horiek bete ezean.
 • Bidalketa ez da aurretik argitaratu eta ez da kontuan hartu beste aldizkariren batean (edo horri buruzko azalpen bat eman zaio argitaratzaileari Iruzkinak atalean).
 • Bidalketa fitxategia OpenOffice, Microsoft Word edo RTF formatuan dago.
 • Ahal den guztietan, erreferentzietarako URL helbideak ematen dira.
 • Testuak lerroarte sinplea du; 10 puntu letra-tamaina; letra etzana erabiltzen da azpimarratzearen ordez (URL helbideetan izan ezik); eta ilustrazio, irudi eta taula guztiak testuaren leku egokietan jartzen dira, bukaeran beharrean.
 • Testua bat dator egilearen jarraibideetan laburbiltzen diren baldintza estilistiko eta bibliografikoekin (Aldizkariaren inguruan).

Egileentzako gidalerroak

UZTARO aldizkariaren helburua giza eta gizarte-zientziei buruzko artikuluak argitaratzea da. Argitaratuko dituen lanak batik bat arlo hauetakoak izango dira: antropologia, ekonomia, zuzenbidea, psikologia, pedagogia, filosofia, kazetaritza, soziologia, soziolinguistika, linguistika, glotodidaktika, literatura, itzulpengintza, ikasketa klasikoak, artea, musika, historia eta geografia. UEUk antolaturiko ikastaro, mintegi edo jardunaldien inguruan sorturiko lanek izango dute lehentasuna UZTARO aldizkarian, baina kanpotik bidalitako lanak ere onartuko dira argitaratzeko. Betiere lan berriak izango dira, beste inon argitaratu gabeak.

Erredakzio Kontseiluak erabakiko du zenbaki bakoitzean zer argitaratuko den, lan bakoitzari dagokion UEUko arloko sailburuaren iritzia eta kanpoko artikulu-ebaluatzaileen iritzia entzun ondoren; gutxienez bi ebaluatzailek egingo diote Ebaluazio Txostena artikulu bakoitzari, eta gutxienez horietako bat Erredakzio Kontseilutik kanpokoa izango da.

UEUk hizkuntza inklusiboa eta ez-sexista erabiltzen eta sustatzen du bere argitalpenetan. Pertsona edo gizarte-talde batzuekiko aurreiritzi edo diskriminazioen adierazpide diren formulazioak saihestuko dira, hala nola generoari, sexu-orientazioari, desgaitasunari, adinari, jatorriari, erlijioari edota sinesmenei lotutakoak. Era berean, emakumeak baztertu, gutxietsi edo iraintzen ez dituen hizkuntza, ahozkoa zein idatzizkoa, erabiliko da, zeinak adierazpide diskriminatzaileak baztertuko dituen —sexu/generoaren arabera gizarteak emakumeei eta gizonei esleitutako ezaugarri, gaitasun eta roletan oinarritutakoak—.

Dibulgazio zientifikoaren konplexutasuna eta gizarte-eragina kontuan hartuta, gure argitalpenen intereseko jakintza-arloetan, arreta berezia jarri behar da estereotipoekin lotutako adierazpenak eta etiketak erabiltzea saihesteko.

Argitaratu nahi diren lanak Open Journal System aldizkariak kudeatzeko sistemaren bitartez aurkeztuko dira helbide honetan:

https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/about/submissions

Bidalketa baldintzak

Bidalitako fitxategiak LibreOffice Writer edo Microsoft Word-en testu-dokumentuen formatuan egon behar du (odt docx, rtf…). Testuak EGILEAREN JARRAIBIDE OHARretara egokitu beharko dira

 • Lanaren izenburuaren ondoren, egilearen izenarekin batera argitaratu nahi den aurkezpena ere zehaztuko da, adibidez: X Institutuko ikertzailea, Irakaskuntza Ertainetako irakaslea, idazlea, Y Unibertsitatea, Z Unibertsitateko irakaslea, psikologoa... Kargu ofizial eta akademikoak, zehaztu nahi badira, letra xehez idatziko dira: zuzendaria, euskaltzaina, doktorea...
 • Lanarekin batera, 100 eta 150 hitz arteko laburpena ere igorriko da, euskaraz eta ingelesez, eta izenburuaren ingelesezko itzulpena. Artikuluari dagozkion gako-hitzak ere euskaraz eta ingelesez bidaliko dira (lau gehienez).
 • UZTARO aldizkarian ohikoak diren jakintza-alorretako zeinetan argitaratu gura den adieraziko da (Pedagogia, Psikologia, Historia, Antropologia, Hezkuntza, Literatura...).
 • 10-25 orrialde inguruko artikuluak argitaratuko dira (30.000-65.000 karaktere, zuriuneak barne), salbuespeneko arrazoiren bat ez bada.
 • «Liburu-aipamenak» 2-10 orrialde ingurukoak izango dira (6.000-30.000 karaktere, zuriuneak barne), salbuespeneko arrazoiren bat ez bada.
 • «Tesi-laburpenak» gehienez orrialde batekoak (3.000 karaktere, zuriuneak barne) izango dira, salbuespeneko arrazoiren bat ez bada.
 • Originalak euskara batuan idatzirik etorriko dira eta Euskaltzaindiak emandako arauetara moldatuta. Aldizkariko hizkuntza-zuzentzaileak artikuluaren hizkuntza-zuzentasuna ziurtatzeko beharrezko aldaketak egiteko eskubidea izango du.
 • Egileak egokituko du testua aldizkariaren estilora tipografia, aipuak, erreferentziak, oin-oharrak, bibliografia, irudiak, argazkiak eta taulak aurkezteko moduari dagokionez, Aldizkariaren webgunean (https:// aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/about/submissions) arauturikoaren arabera.

Hizkuntza-zuzentasuna ziurtatzeko edo aldizkariaren aurkezpen-arauetara egokitzeko, onarturiko artikuluak aldaketaren bat behar izanez gero, astebeteko epea izango du egileak, Erredakzio Kontseiluaren erantzuna hartzen duenetik, testu zuzendua bidaltzeko; artikulu-ebaluatzaileek eskaturiko aldaketa handiagoetarako, hilabeteko epea emango zaio egileari.

Argitaratu baino lehen, gutxienez behin hartuko du egileak bere artikuluaren testu maketatua, eta astebeteko epea izango du testu maketatuan behar diren zuzenketak jakinarazteko.

Kode etikoa

Jatorrizko lana argitaratzeari edo ez argitaratzeari buruzko erabakia, bai eta aldez aurretiko aldaketekin argitaratu ere, gehienez ere hiru hilabeteko epean jakinaraziko da, lana erredakzioan hartzen den unetik hasita.

Erredakzio Kontseiluak eta aldizkariaren kolaboratzaileak orokorrean Argitalpenen Etika Batzordeak (Committeeon Publications Ethics, COPE) ezarritako Kode Etikoa eta Jardunbide egokiak jarraitzen ditu. UEUko argitalpenek jarraituko duten Argitalpenetarako Jardunbide Gida kode horretan oinarritzen da.

BIDALKETA EGIN

Pribatutasun-adierazpena

2016ko apirilaren 27ko 679/2016 Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrak ezarritakoaren arabera, Udako Euskal Unibertsitateak zera jakinarazi nahi dio Erabiltzaileari: badagoela fitxategi automatizatu bat, Udako Euskal Unibertsitateak norberarentzako eta bere erantzukizunpean sortutakoa, datu pertsonalak gordetzeko. Helburua Erabiltzailearekiko harremana mantendu eta kudeatzea da, baita informazio lana egitea ere. Baldintza orokor horiek onartzeko unean, Udako Euskal Unibertsitateak bere zerbitzuak emateko behar dituen datuak eskatuko dizkio Erabiltzaileari.