https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/issue/feed Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria 2024-03-19T14:07:35+00:00 Nekane Intxaurtza argitalpenak@ueu.eus Open Journal Systems <p><em>Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria</em> 1990ean sortu zen, giza eta gizarte-zientziei buruzko artikuluak argitaratzeko helburuarekin. Argitaratzen dituen lanak honako arlo hauetakoak dira:</p> <p>Antropologia. Etnologia, Artea, Ekonomia eta enpresa, Filologia, Filosofia, Geografia, Hezkuntza, Historia, Hizkuntzalaritza, Ikasketa Klasikoak, Informazio- eta dokumentazio-zientziak, Itzulpengintza, Komunikazioa eta Kazetaritza, Literatura, Psikologia, Soziolinguistika, Soziologia. Populazioa. Gizarte-lana, Teknologia, Zientzia juridikoak, Zientzia politikoak.</p> https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5061 Kode-alternantziaren erabilera euskara-gaztelania gazte elebidunen artean 2024-01-29T11:41:48+00:00 Mikel Pérez González gehisas@gmail.com <p>Euskal gazteen hizkerarekin batera, azken urteetan kode-alternantzia (KA) fenomenoak ere arreta jaso du. Azterlan honen xedea da euskara-gaztelania gazte elebidunen KAren erabilera aztertzea eta horretan eragin dezaketen zenbait faktore identifikatzea: jaiolekuaren araberako testuinguru soziolinguistikoa, hiztunen lehen/etxeko hizkuntza (H1) eta euskara-gaztelania gaitasuna. Horretarako, KAren erabileran eta jarreretan sakondu nahian 2022an diseinatu nuen online galdetegitik jasotako erantzunak baliatu ditut, hain zuzen ere 18-30 urte bitarteko 244 euskara-gaztelania gazte elebidunenak. Emaitzek erakutsi dute KAren erabilera oso zabalduta dagoela euskal gazteen artean eta horretan gazteen H1ak, testuinguru soziolinguistikoak eta euskara-gaztelania gaitasunak eragiten dutela.</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Mikel Pérez González https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5062 Hedabideek oker eman dituzten erreferentzia feministak 2024-01-30T15:41:47+00:00 Maria Gorosarri Gonzalez maria.gorosarri@ehu.eus <p>Hedabideek zabaltzen duten informazio okerrak bi jokabideri erantzun diezaieke: <em>misinformation</em>, informazio faltsua oharkabean zabaltzeari, eta <em>disinformation</em>, informazio faltsua sortu eta zabaltzeari. Feminismoari dagokiola, hedabideek mugimendu politikoaren une fundatzaileak diren gertakariak oker zabaldu dituzten ala ez aztertzea du helburu lan honek: «feminismo» berbaren sorrera, Martxoaren 8aren jatorria eta AEBko olatuen kontaketa. Horretarako, iturri zuzenetara eta dokumentazio-zentroetara joz, gertakarien kontaketa egiaztatu eta Euskal Herriko hedabideek (euskaraz, frantsesez eta gaztelaniaz) eman dituzten albisteekin alderatuko ditut. <br />Ikerketa-lan honen ondorio nagusia da euskal hedabideek zailtasun nabaria daukatela AEBn sortutako informazioak egiaztatzeko. Aldi berean, hedabideek ez diete euskal feminismoaren ezaugarriei heldu, kasu bakarrean soilik: Martxoaren 8aren jatorria 1889ko Bilboko emakume puru-egileen grebarekin lotzeko. Oinarririk gabeko datu horrek, baina, argi utzi du gaztelaniazko hedabideen intentzionalitatea ez dela izan informazioa egiaztatzea, albiste deigarria nabarmen zabaltzea baizik.</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Maria Gorosarri Gonzalez https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5063 Emakumeak eta alkohol-kontsumoa: estigmaren kalteak 2024-01-30T12:21:07+00:00 Nahia Garcia de Eulate Garagalza asmatua@asmatua.eus Goretti Soroa Martinez goretti.soroa@ehu.eus Ainara Aranberri Ruiz ainara.aranberri@ehu.eus Aitor Aritzeta Galan aitor.aritzeta@ehu.eus <p>Azken urteotan emakumeen alkohol-kontsumoa areagotu egin da, zeinak eragin negatiboa daukan, besteak beste, haien antsietate- eta depresio-mailetan, autokontzeptuan eta tratamendu-bilaketan. Honenbestez, lan honen helburu nagusia da alkoholarekin arazoak dituzten emakumeekiko estigmak haien buru-osasunean eta tratamendu-bilaketan izan dezakeen eraginaren berrikuspen sistematiko eguneratua egitea (PRISMA metodoarekin). Emaitzen arabera, tratamendua bilatzeko oztopoen artean emakumeek estigma-maila altuagoak dituzte eta autoestigma depresioarekin eta osasun-maila urriarekin lotuta dagoela ikusi da. Hortaz, estigma motak emakumeen ongizatean zer-nolako inpaktua duen jakitea oso lagungarri izan daiteke prebentzio-programak garatzeko eta emakumeei zuzendutako tratamendu indibidualizatu zein talde-mailakoak diseinatu, inplementatu eta ebaluatzeko.</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Nahia Garcia de Eulate Garagalza, Goretti Soroa Martinez, Ainara Aranberri Ruiz, Aitor Aritzeta Galan https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5064 Zaintza lehenetsiko bagenu: Errenteriako Zaintza Sare Komunitarioaren azterketa 2024-01-30T12:54:54+00:00 Jon Lopez Corchero serpenoid@hotmail.es <p>COVID-19aren pandemian izan zen derrigorrezko konfinamenduak agerian utzi zuen gure gizartearen hauskortasuna eguneroko jarduerak etetearen aurrean. Hala ere, ekimen solidarioak sortu ziren, hala nola Errenteriako Zainketa Komunitarioen Sarea, konfinamenduan pertsona ahulenen beharrei erantzun ziena. Artikulu honek sare hori ikuspegi feministatik aztertzen du, zaintzaren kontzeptua zainketa-krisiaren testuinguruan aztertuz. Sarearen sorrera eta funtzionamendua, zaintza-lanaren ikusgarritasunean duen eragina eta parte hartu zutenek hautemandako mugak aztertzen dira. Ondorioek eremu publikoan eta komunitarioan zaintza birpentsatzearen garrantzia iradokitzen dute.</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Jon Lopez Corchero https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5065 Euskal kasazio zibila espainiar kasazio-sisteman integratzeko azken saiakera: Euskal Kasazio-Errekurtso Zibilari buruzko maiatzaren 19ko 4/2022 Legearen harira 2024-01-30T13:06:30+00:00 Sara Arruti Benito sara.arruti@ehu.eus Ixusko Ordeñana Gezuraga ixusko.ordenana@ehu.eus <p>Espainiar kasazio-sisteman kasazio arrunta eta kasazio autonomikoa bizikide dira. Biek helburuak, ondoreak eta araudia partekatzen dituzte, baina kasazio arrunta da haien arteko elkarbizitzaren gidari eta, azken batean, kasazio-sistema guztiaren ardatz. Testuinguru horretan, espainiar kasazio-sistemak eratzen duen puzzlearen azkeneko pieza dugu aztergai, Euskal Kasazio-Errekurtso Zibilari buruzko maiatzaren 19ko 4/2022 Legea, hain zuzen ere. Espainiar kasazio-sisteman kasazio arruntak eta kasazio autonomikoak bizi duten egoera abiapuntu izanik, euskal kasazio-errekurtso zibila arautzen duen lege berri horren azterketa kritikoa egingo dugu, araubide berriaren indargune eta ahuleziak azaleratuz.</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Sara Arruti Benito, Ixusko Ordeñana Gezuraga https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5086 Bitor Alonso Fraduaren tesiaren laburpena 2024-02-13T11:59:57+00:00 Bitor Alonso Fradua bitoralonso@gmail.com <p>Tesiaren izenburua: Euskal gatazka binetatan: 1998ko eta 2006ko su-etenetan Hego Euskal Herriko egunkarietan landutako markoak</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Bitor Alonso Fradua https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5087 Asier Ipiñazar Epalzaren tesiaren laburpena 2024-02-13T12:02:51+00:00 Asier Ipiñazar Epalza asier.ipinazar@bridgestone.eu <p>Tesiaren izenburua: Goi-errendimenduko erakundeak: erakunde-kultura eraldatzeko eredu baten diseinua, inplementazioa eta baliozkotzea, operazio-bikaintasunaren bila</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Asier Ipiñazar Epalza https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5088 Aiora Sampedro Alegriaren tesiaren laburpena 2024-02-13T12:04:59+00:00 Aiora Sampedro Alegria aiora@usal.es <p>Tesiaren izenburua: Euskal literatur sistema garaikidea polisistemen teoriatik eta Harkaitz Cano idazlearen kasu azterketa</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Aiora Sampedro Alegria https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5089 Bidez bide hausnarrean 2024-02-13T12:08:00+00:00 Jon Mentxakatorre Odriozola jmentxakatorre@mondragon.edu <p>Liburu aipatuaren izenburua: Bidez bide hausnarrean</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Jon Jon Mentxakatorre Odriozola