https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/issue/feed Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria 2024-06-26T10:50:57+00:00 Nekane Intxaurtza argitalpenak@ueu.eus Open Journal Systems <p><em>Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria</em> 1990ean sortu zen, giza eta gizarte-zientziei buruzko artikuluak argitaratzeko helburuarekin. Argitaratzen dituen lanak honako arlo hauetakoak dira:</p> <p>Antropologia. Etnologia, Artea, Ekonomia eta enpresa, Filologia, Filosofia, Geografia, Hezkuntza, Historia, Hizkuntzalaritza, Ikasketa Klasikoak, Informazio- eta dokumentazio-zientziak, Itzulpengintza, Komunikazioa eta Kazetaritza, Literatura, Psikologia, Soziolinguistika, Soziologia. Populazioa. Gizarte-lana, Teknologia, Zientzia juridikoak, Zientzia politikoak.</p> https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5071 Euria. Xehetasun milimetrikoan marrazteak sortutako hausnarketak 2024-01-31T13:59:46+00:00 Aitor Irulegi Lopez irulegi.aitor@gmail.com <p>Artikulu hau arte-praktikan oinarritutako ikerketa bat da, eta ikergaia marrazteak sorturiko hausnarketa da. Hausnarketa hori eraikitzeko nire praktika artistikoa erabili dut objektu gisa. Analisi-forma esperimental bat erabiltzen dut prozesuaren pentsamendua garatzeko. Artikulu honetan marrazki-serie bat egiten nuen bitartean izandako pentsamendu idatzia izan da abiapuntua. Marrazki horiek Euria seriea osatzen dute (2019), eta horiek neurri milimetrikoan bata bestearen ondoan jarritako marrez eginda daude. Esperientzia pertsonaletik ateratako kontzeptu zein ideiak konparatu egiten ditut beste artista eta pentsalarien testuekin. Marrazketako gertaera xumeak hartzen dira: marra, erritmoa, trama… eta abar, eta momentuko bizipenen eta pentsamenduaren bitartez marrazkilariok komunean ditugun kezken inguruan hausnartzea izan dut helburu. Xumeak diruditen baina benetan indartsuak diren marrazkietan agertzen diren aspektu horiekin tenplu bat eraiki nahi izan dut, marrazkilarion eta artiston pentsamenduaren topagune bilaka dadin.<br /><br /><br /></p> 2024-06-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Aitor Irulegi Lopez https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5066 Arnasgune bateko haurrak eta hitanoa: hastapena eta helduen begirada 2024-01-31T12:59:31+00:00 Aiora Eizmendi Otaegi aioraeo@gmail.com <p>Urteek aurrera egin ahala hitanoa gero eta gutxiago erabiltzen da eta aurrerantzean ere bide beretik jarraitzeko joera erakusten du. Kezka horretatik abiatuta, Gipuzkoa erdigunean kokaturiko herri txiki bat oinarri hartuz, lan honen helburua da ezagutzea zein diren haurretan hitanoaren hastapenaren ezaugarriak eta horretan zer eragin duten generoak eta haurren inguruko pertsona erreferenteek. Horretarako, eskola txiki bateko kideen laguntzarekin, behaketa, elkarrizketa nahiz galdetegien bidez informazioa jaso da. Bildutakoarekin, hitanoaren ezaugarri tradizionalak mantentzen direla ikusi da, tratamendu hori batez ere genero maskulinoarekin lotzen jarraitzen baita, haurren artean mutiletan hitanoa asko entzuten den bitartean nesketan ia ez baita entzuten.</p> 2024-06-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Aiora Eizmendi Otaegi https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5067 Bihurkari eta elkarkari iragangaitzak inpertsonal eta inkoatiboekiko konparazioan 2024-01-31T13:14:36+00:00 Kristina Bilbao Hernandez kristina.bilbao@ehu.eus Ane Berro ane.berro@deusto.es Beatriz Fernandez Fernandez beatriz.fernandezf@ehu.eus <p>Lan honetan egitura bihurkari eta elkarkari iragangaitzak aztertuko ditugu inpertsonal eta inkoatiboekiko konparazioan. Egitura horiek guztiek itxura bera dute kasuari, komunztadurari eta aditz laguntzailearen txandakatzeari dagokienez, baina ez dute jokabide sintaktiko bera. Lanean zehar, egitura inpertsonal eta inkoatiboak ezaugarritzeko literaturan baliatu diren irizpideak eramango ditugu bihurkari eta elkarkari iragangaitzen azterketara. Erakutsiko dugunez, bihurkari eta elkarkari iragangaitzek kanpo-argumentu bat dutela dirudi, inpertsonalek bezalaxe (eta inkoatiboek ez bezala). Alabaina, beste ezaugarri batzuetan, hala nola inpertsonalen ageriko argumentuaren pertsona-murriztapenean, bihurkari eta elkarkariek ez dute inpertsonalekin bat egiten eta inkoatiboen antzeko jokabidea erakusten dute. Azkenik, inpertsonal eta inkoatiboetan ez bezala, egitura bihurkari eta elkarkari iragangaitzetan ageriko argumentu bakarrak kanpo-argumentua dirudiela erakusten duten ebidentziak jasoko ditugu.</p> 2024-06-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Kristina Bilbao Hernandez, Ane Berro, Beatriz Fernandez Fernandez https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5068 Euskal hedabide nagusiak eta espainiar hedabide nagusiak Udaberri Arabiarrean: gatazken jarraipena egiteko bi modu 2024-01-31T13:21:50+00:00 Annette Unda Endemaño annette.unda@ehu.eus Leire Iturregui Mardaras leire.iturregui@ehu.eus <p>Udaberri Arabiarra gatazken jarraipenean mugarrietako bat izan da, momentu hartan berritzaileak ziren sare sozialek ikuspegi berri bat eskaini baitzioten informaziojarraipenari eta aldaketa nabaria ekarri zuen kazetarien lan egiteko eran. Horrek guztiak eta hedabideek 2008. urtean jasandako krisiak eragin zuzena izan zuten hedabideen aurrekontuetan eta, beraz, kazetarien lan-baldintzetan. Testuinguru hori abiapuntu izanda, lan honek euskal hedabide nagusiek eta espainiar hedabide nagusiek egindako Udaberri Arabiarraren jarraipen mota ikertzeaz gain, gertera horien jarraipena egin zuten kazetarien lan-baldintzak aztertzea du helburu. Analisia egiteko, hedabide bakoitzeko nazioarteko saileko arduradunak identifikatu eta elkarrizketatu dira. Emaitza nagusien artean, nazioarteko gaietan eta bereziki gatazkei buruzko gaietan<em> breaking news</em>-en mendekotasun nagusia, kazetari freelance edo<br />autonomoen presentzia nabaria eta lan-baldintza eskasak nabarmentzen dira, agerian utzita egoera horrek informazioan bertan eta profesionalen segurtasun-baldintzetan izan ditzazkeen inplikazioak.</p> 2024-06-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Annette Unda Endemaño, Leire Iturregui Mardaras https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5069 Covid-19arengatik ezarritako konfinamenduaren eragina unibertsitateko LGB ikasleen egoeran eta osasun mentalean 2024-01-31T13:37:14+00:00 Estibaliz Cepa-Rodríguez estibaliz.cepa@ehu.eus Juan Etxeberria-Murgiondo juanito@ehu.eus <p>Covid-19ak osasun mentalean izan duen eragina oso ezaguna izan arren, ez dago lesbianen, gayen eta bisexualen (LGB) osasunean pandemiak nola eragin dien zehazten duen ikerketarik Espainian. 475 LGB ikaslek parte hartu zuten gai horren inguruko inkesta-azterlanean. Laurdenek baino gehiagok depresio klinikoa (% 29,3) eta antsietate-nahasmendu orokorra (% 25,7) izateko probabilitatea zuten. Gainera, pandemian zehar sexu-gutxiengoetan identifikatutako faktore estresagarri espezifikoak aztertu ziren. Parte-hartzaileen % 5,1ek adierazi zuten sexu-orientazioarekin lotutako familia-gatazkak maiz izan zituztela. Heren batek (% 33,5) baieztatu zuen lesbiana, gay eta bisexualen komunitatearekiko lotura murriztu zuela. Beraz, emaitzek erakutsi zuten, Covid-19arekin lotutako faktore estresagarri espezifikoek depresio- eta antsietate-sintomen aldaketa nabarmena azaltzen zutela. LGB gazteen osasun mentalari zuzendutako erakundeek gehiago ulertu beharko lituzkete familiari, espazioari eta pribatutasunari buruzko kezkak, laguntza esanguratsuak eskaintzeko. Erantzun politiko gisa, baliteke LGB gazteentzako espazio eta babesleku seguruak behar izatea.</p> 2024-06-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Estibaliz Cepa-Rodríguez, Juan Etxeberria-Murgiondo https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5094 Borroka armatua Euskadin (1967-2011) 2024-03-01T14:32:10+00:00 Eki Etxebarria Respaldiza eki.etxebarria@ehu.eus <p>Borroka armatua Euskadin (1967-2011) liburu aipamena</p> 2024-06-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Eki Etxebarria Respaldiza https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5098 Jaime Altuna Ramírezen tesiaren laburpena 2024-03-06T14:03:36+00:00 Jaime Altuna Ramírez jaimealtunaramirez@gmail.com <p>Tesiaren izenburua: Hizkuntzaren funanbulistak. Hizkuntza-sozializazioa kirol eremuan adin eta generoan ardaztuta</p> 2024-06-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Jaime Altuna Ramírez https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5113 Eki Etxebarria Respaldizaren tesiaren laburpena 2024-06-11T06:56:10+00:00 Eki Etxebarria Respaldiza eki.etxebarria@ehu.eus <p>Tesiaren izenburua: Lanaren aldaketen eragina sindikalismo abertzalearen berrikuntza estrategikoan: ELA eta LAB sindikatuak (1976-2008)</p> 2024-06-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Eki Etxebarria Respaldiza https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5096 Mikel Saratxo Mororen tesiaren laburpena 2024-03-06T13:56:26+00:00 Mikel Saratxo Moro saratxomikel@hotmail.com <p>Tesiaren izenburua: On the (ir)rationality of political violence. Helburu politikoak erdiesteko biolentzia erabili izan dutenen arrazionaltasunean sakonduz</p> 2024-06-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Mikel Saratxo Moro https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5097 Samara Velteren tesiaren laburpena 2024-03-06T14:00:21+00:00 Samara Velte samara.velte@ehu.eus <p>Tesiaren izenburua: Euskal gatazkaren memoria mediatuak: gazteek iragan kolektiboarekiko dituzten pertzepzio eta posizionamendu estrategien analisi diskurtsiboa<br /><br /></p> 2024-06-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Samara Velte