Covid-19arengatik ezarritako konfinamenduaren eragina unibertsitateko LGB ikasleen egoeran eta osasun mentalean

Egileak

  • Estibaliz Cepa-Rodríguez UPV/EHU
  • Juan Etxeberria-Murgiondo UPV/EHU

DOI:

https://doi.org/10.26876/uztaro.129.2024.5069

Gako-hitzak:

Covid-19, Pandemia, Osasun mentala, LGB, Unibertsitatea

Laburpena

Covid-19ak osasun mentalean izan duen eragina oso ezaguna izan arren, ez dago lesbianen, gayen eta bisexualen (LGB) osasunean pandemiak nola eragin dien zehazten duen ikerketarik Espainian. 475 LGB ikaslek parte hartu zuten gai horren inguruko inkesta-azterlanean. Laurdenek baino gehiagok depresio klinikoa (% 29,3) eta antsietate-nahasmendu orokorra (% 25,7) izateko probabilitatea zuten. Gainera, pandemian zehar sexu-gutxiengoetan identifikatutako faktore estresagarri espezifikoak aztertu ziren. Parte-hartzaileen % 5,1ek adierazi zuten sexu-orientazioarekin lotutako familia-gatazkak maiz izan zituztela. Heren batek (% 33,5) baieztatu zuen lesbiana, gay eta bisexualen komunitatearekiko lotura murriztu zuela. Beraz, emaitzek erakutsi zuten, Covid-19arekin lotutako faktore estresagarri espezifikoek depresio- eta antsietate-sintomen aldaketa nabarmena azaltzen zutela. LGB gazteen osasun mentalari zuzendutako erakundeek gehiago ulertu beharko lituzkete familiari, espazioari eta pribatutasunari buruzko kezkak, laguntza esanguratsuak eskaintzeko. Erantzun politiko gisa, baliteke LGB gazteentzako espazio eta babesleku seguruak behar izatea.

Deskargak

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Erreferentziak

Baños, R. V., Torrado-Fonseca, M., eta Álvarez, M. R. (2019). Análisis de regresión lineal múltiple con SPSS: un ejemplo práctico. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 12(2), 1-10. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.222704

Barbosa-Camacho, F. J., Romero-Limón, O. M., Ibarrola-Peña, J. C., Almanza-Mena, Y. L., Pintor-Belmontes, K. J., Sánchez-López, V. A., …, eta González-Ojeda, A. (2022). Depression, anxiety, and academic performance in COVID-19: a cross-sectional study. BMC Psychiatry, 22(1), 443. https://doi.org/10.1186/s12888-022-04062-3

Brunier, A., eta Drysdale, C. (2020ko urriaren 5a). COVID-19 disrupting mental health services in most countries, WHO survey. Osasunaren Mundu Erakundea. https://friends-project.eu/media/who_int_news_item_05_10_2020_covid_19_disrupting_mental_health_services_in_most_countries_who_survey.pdf

Buizza, C., Bazzoli, L., eta Ghilardi, A. (2022). Changes in college students mental health and lifestyle during the COVID-19 pandemic: A systematic review of longitudinal studies. Adolescent Research Review, 7(4), 537-550. https://doi.org/10.1007/s40894-022-00192-7

Camara, C., Surkan, P. J., Van Der Waerden, J., Tortelli, A., Downes, N., Vuillermoz, C., eta Melchior, M. (2023). COVID-19-related mental health difficulties among marginalised populations: A literature review. Cambridge Prisms: Global Mental Health, 10, e2. https://doi.org/10.1017/gmh.2022.56

Chaaya, C., Thambi, V. D., Sabuncu, Ö., Abedi, R., Osman, A. O. A., Uwishema, O., eta Onyeaka, H. (2022). Ukraine–Russia crisis and its impacts on the mental health of Ukrainian young people during the COVID-19 pandemic. Annals of Medicine and Surgery, 79, 104.033. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2022.104033

Chutiyami, M., Cheong, A. M., Salihu, D., Bello, U. M., Ndwiga, D., Maharaj, R., …, eta Kannan, P. (2022). COVID-19 pandemic and overall mental health of healthcare professionals globally: a meta-review of systematic reviews. Frontiers in Psychiatry, 12, 2.600. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.804525

Di Malta, G., Bond, J., Conroy, D., Smith, K., eta Moller, N. (2022). Distance education students’ mental health, connectedness and academic performance during COVID-19: A mixed-methods study. Distance Education, 43(1), 97-118. https://doi.org/10.1080/01587919.2022.2029352

Dura-Perez, E., Goodman-Casanova, J. M., Vega-Nuñez, A., Guerrero-Pertiñez, G., Varela-Moreno, E., Garolera, M., …, eta Guzman-Parra, J. (2022). The impact of COVID-19 confinement on cognition and mental health and technology use among socially vulnerable older people: retrospective cohort study. Journal of Medical Internet Research, 24(2), e30598. https://doi.org/10.2196/30598

Elharake, J. A., Akbar, F., Malik, A. A., Gilliam, W., eta Omer, S. B. (2022). Mental health impact of COVID-19 among children and college students: A systematic review. Child Psychiatry & Human Development, 1-13. https://doi.org/10.1007/s10578-021-01297-1

Filice, E., eta Meyer, S. B. (2018). Patterns, predictors, and outcomes of mental health service utilization among lesbians, gay men, and bisexuals: A scoping review. Journal of Gay & Lesbian Mental Health, 22(2), 162-195. https://doi.org/10.1080/19359705.2017.1418468

Geirdal, A. Ø., Ruffolo, M., Leung, J., Thygesen, H., Price, D., Bonsaksen, T., eta Schoultz, M. (2021). Mental health, quality of life, wellbeing, loneliness and use of social media in a time of social distancing during the COVID-19 outbreak. A cross-country comparative study. Journal of Mental Health, 30(2), 148-155. https://doi.org/10.1080/09638237.2021.1875413

Ghahramani, S., Kasraei, H., Hayati, R., Tabrizi, R., eta Marzaleh, M. A. (2023). Health care workers' mental health in the face of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 27(2), 208-217. https://doi.org/10.1080/13651501.2022.2101927

Gonzales, G., de Mola, E. L., Gavulic, K. A., McKay, T., eta Purcell, C. (2023). Mental health needs among lesbian, gay, bisexual, and transgender college students during the COVID-19 pandemic. Journal of Adolescent Health, 67(5), 645-648. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.08.006

Hall, L. R., Sanchez, K., da Graca, B., Bennett, M. M., Powers, M., eta Warren, A. M. (2022). Income differences and COVID-19: Impact on daily life and mental health. Population Health Management, 25(3), 384-391. https://doi.org/10.1089/pop.2021.0214

Hamza, C. A., Ewing, L., Heath, N. L., eta Goldstein, A. L. (2021). When social isolation is nothing new: A longitudinal study on psychological distress during COVID-19 among university students with and without preexisting mental health concerns. Canadian Psychology, 62(1), 20. https://doi.org/10.1037/cap0000255

Hansen-Brown, A. A., Sullivan, S., Jacobson, B., Holt, B., eta Donovan, S. (2022). College Students' Belonging and Loneliness in the Context of Remote Online Classes during the COVID-19 Pandemic. Online Learning, 26(4), 323-346. https://doi.org/10.24059/olj.v26i4.3123

Haug, R. M. (2018). Perceived belongingness, self-esteem, and outness level on psychological distress among lesbian, gay, and bisexual individuals. University of Northern Colorado.

Hernández, R. (2023ko ekainaren 2a). Estos son los países con más población LGBT+. Homosexual. https://www.homosensual.com/lgbt/paises-poblacion-lgbt/

Jaspal, R., eta Breakwell, G. M. (2022). Socio-economic inequalities in social network, loneliness and mental health during the COVID-19 pandemic. International Journal of Social Psychiatry, 68(1), 155-165. https://doi.org/10.1177/0020764020976694

Kecojevic, A., Basch, C. H., Sullivan, M., eta Davi, N. K. (2020). The impact of the COVID-19 epidemic on mental health of undergraduate students in New Jersey, cross-sectional study. PLoS One, 15(9), e0239696. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239696

Lee, C. M., Cadigan, J. M., eta Rhew, I. C. (2020). Increases in loneliness among young adults during the COVID-19 pandemic and association with increases in mental health problems. Journal of Adolescent Health, 67(5), 714-717. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.08.009

Luo, F., Ghanei-Gheshlagh, R., Dalvand, S., Saedmoucheshi, S., eta Li, Q. (2021). Systematic review and meta-analysis of fear of COVID-19. Frontiers in Psychology, 12, 661.078. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.661078

Martínez-Vázquez, S., Martínez-Galiano, J. M., Peinado-Molina, R. A., Gutiérrez-Sánchez, B., eta Hernández-Martínez, A. (2022). Validation of General Anxiety Disorder (GAD-7) questionnaire in Spanish nursing students. PeerJ, 10, e14296. https://doi.org/10.7717/peerj.14296

Mezzina, R., Sashidharan, S. P., Rosen, A., Killaspy, H., eta Saraceno, B. (2020). Mental health at the age of coronavirus: time for change. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 55, 965-968. https://doi.org/10.1007/s00127-020-01886-w

Moreno, C., Wykes, T., Galderisi, S., Nordentoft, M., Crossley, N., Jones, N., …, eta Chen, E. Y. (2020). How mental health care should change as a consequence of the COVID-19 pandemic. The Lancet Psychiatry, 7(9), 813-824. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30307-2

Nazio Batuen Giza Eskubideen Bulegoa NBGEB. (2020ko apirilaren 17a). COVID-19 AND THE HUMAN RIGHTS OF LGBTI PEOPLE. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf

Nogueira, A., eta Araujo, N. (2018). Resilience in lesbian, gay, and bisexual (LGB) populations: An integrative literature review. Sexuality Research and Social Policy, 15(3), 272-282. https://doi.org/10.1007/s13178-017-0285-x

Pai, N., eta Vella, S. L. (2022). The physical and mental health consequences of social isolation and loneliness in the context of COVID-19. Current Opinion in Psychiatry, 35(5), 305-310. https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000806

Pallant, J. (2020). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS. McGraw-hill Education.

Rapanta, C. M., Beatty, B. J., eta Myers, R. D. (2020). Online University Teaching During and After the Covid-19 Crisis: Refocusing Teacher Presence and Learning Activity. Postdigital Science and Education, 2(3), 923-945. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00155-y

Rees, S. N., Crowe, M., eta Harris, S. (2021). The lesbian, gay, bisexual and transgender communities' mental health care needs and experiences of mental health services: An integrative review of qualitative studies. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 28(4), 578-589. https://doi.org/10.1111/jpm.12720

Rich, V., Pharr, J. R., Bungum, T., eta Terry, E. (2022). A Systematic Review of COVID-19 Risk Factors Impact on the Mental Health of LGBTQ+ Youth. Global Journal of Health Science, 14(6), 43. https://doi.org/10.5539/gjhs.v14n6p43

Rodríguez-Rey, R., Garrido-Hernansaiz, H., eta Collado, S. (2020). Psychological impact and associated factors during the initial stage of the coronavirus (COVID-19) pandemic among the general population in Spain. Frontiers in Psychology, 11, 1540. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01540

Rostosky, S. S., Cardom, R. D., Hammer, J. H., eta Riggle, E. D. (2018). LGB positive identity and psychological well-being. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 5(4), 482-489. https://doi.org/10.1037/sgd0000298

Shteinbuk, M., Moskovich, A., Shemesh-Mileguir, V., Gleizer, C., eta Itzhaki, M. (2022). When a child is hospitalized in a Covid-19 ward: An emotional roller coaster for parents. Journal of Pediatric Nursing, 63, 102-107. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.11.025

Spitzer, R. L., Williams, J. B., Kroenke, K., Hornyak, R., McMurray, J., eta Patient Health Questionnaire Obstetrics-Gynecology Study Group. (2000). Validity and utility of the PRIME-MD patient health questionnaire in assessment of 3000 obstetric-gynecologic patients: the PRIME-MD Patient Health Questionnaire Obstetrics-Gynecology Study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 183(3), 759-769. https://www.ons.org/sites/default/files/PatientHealthQuestionnaire9_Spanish.pdf

Suen, Y. T., Chan, R. C., eta Wong, E. M. Y. (2020). Effects of general and sexual minority-specific COVID-19-related stressors on the mental health of lesbian, gay, and bisexual people in Hong Kong. Psychiatry Research, 292, 113.365. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113365

Torres, A., Palomin, A., Morales, F., Sevilla-Matos, M., Colunga-Rodríguez, C., Ángel-González, M., …, eta Mercado, A. (2022). A cross-sectional study of the mental health symptoms of Latin American, US Hispanic, and Spanish College Students amid the COVID-19 pandemic. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-20. https://doi.org/10.1007/s11469-022-00827-9

Tsamakis, K., Tsiptsios, D., Ouranidis, A., Mueller, C., Schizas, D., Terniotis, C., …, eta Rizos, E. (2021). COVID-19 and its consequences on mental health. Experimental and therapeutic medicine, 21(3). https://doi.org/10.3892/etm.2021.9675

Vizheh, M., Qorbani, M., Arzaghi, S. M., Muhidin, S., Javanmard, Z., eta Esmaeili, M. (2020). The mental health of healthcare workers in the COVID-19 pandemic: A systematic review. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 19, 1.967-1.978. https://doi.org/10.1007/s40200-020-00643-9

Watts, K. J. (2021). The Role of Community Belongingness in the Mental Health and Well-Being of Black LGBTQ Adults (doktore-tesia). Virginia Commonwealth University.

Yuan, R., Xu, Q. H., Xia, C. C., Lou, C. Y., Xie, Z., Ge, Q. M., eta Shao, Y. (2020). Psychological status of parents of hospitalized children during the COVID-19 epidemic in China. Psychiatry Research, 288, 112.953. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112953

Zhang, S. X., Wang, Y., Rauch, A., eta Wei, F. (2020). Unprecedented disruption of lives and work: Health, distress and life satisfaction of working adults in China one month into the COVID-19 outbreak. Psychiatry Research, 288, 112.958. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112958

Downloads

Argitaratua

2024-06-26

Aipuak nola egin

Cepa-Rodríguez, E., & Etxeberria-Murgiondo, J. (2024). Covid-19arengatik ezarritako konfinamenduaren eragina unibertsitateko LGB ikasleen egoeran eta osasun mentalean. Uztaro. Giza Eta Gizarte-Zientzien Aldizkaria, (129), 85–102. https://doi.org/10.26876/uztaro.129.2024.5069

Zenbakia

Atala

Artikuluak

Kategoriak