Kode-alternantziaren erabilera euskara-gaztelania gazte elebidunen artean

Egileak

  • Mikel Pérez González

DOI:

https://doi.org/10.26876/uztaro.5061

Gako-hitzak:

Kode-alternantzia, Gazte-hizkera, Elebitasuna, Hizkuntza-erabilera

Laburpena

Euskal gazteen hizkerarekin batera, azken urteetan kode-alternantzia (KA) fenomenoak ere arreta jaso du. Azterlan honen xedea da euskara-gaztelania gazte elebidunen KAren erabilera aztertzea eta horretan eragin dezaketen zenbait faktore identifikatzea: jaiolekuaren araberako testuinguru soziolinguistikoa, hiztunen lehen/etxeko hizkuntza (H1) eta euskara-gaztelania gaitasuna. Horretarako, KAren erabileran eta jarreretan sakondu nahian 2022an diseinatu nuen online galdetegitik jasotako erantzunak baliatu ditut, hain zuzen ere 18-30 urte bitarteko 244 euskara-gaztelania gazte elebidunenak. Emaitzek erakutsi dute KAren erabilera oso zabalduta dagoela euskal gazteen artean eta horretan gazteen H1ak, testuinguru soziolinguistikoak eta euskara-gaztelania gaitasunak eragiten dutela.

Deskargak

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Erreferentziak

Aldekoa, Ana; Manterola, Ibon eta Idiazabal, Itziar (2020). A trilingual teaching sequence for oral presentation skills in Basque, Spanish and English. The Language Learning Journal. https://doi.org/10.1080/09571736.2020.1741666

Beatty-Martínez, Anne. L. eta Dussias, Paola. E. (2019). Revisiting masculine and feminine grammatical gender in Spanish: Linguistic, psycholinguistic, and neurolinguistic evidence. Frontiers in Psychology, 10, 751. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00751/full

Barreña, Andoni; Ezeizabarrena, Maria José eta García, Iñaki (2011). La influencia del grado de exposición a la lengua en la adquisición del euskera (8–30 meses). Infancia y Aprendizaje, 34(4), 393-408. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021037011797898430

Beitia, Iñigo; Ozaita, Josu eta Santamaria, Ainara (2020). Gazteak euskararen eszenatokian: erabileraren auzia. Euskararen erabilerarekin lotura duten faktore kualitatiboak. EHU/UPV eta Soziolinguistika Klusterra. https://soziolinguistika.eus/files/gazteak_euskararen_eszenatokian_txostena2.pdf

Brdarević-Čeljo, Amna; Ahmetović, Emnijeta eta Bajić, Enisa (2021). Variation in attitudes towards codeswitching and codeswitching frequency among multilingual speakers. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1-16. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01434632.2021.1983580

Bullock, Barbara E. eta Toribio, Almeida Jacqueline (Argtz.) (2009). The Cambridge handbook of linguistic code-switching. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511576331

Chrissunday, Juvrianto (2016). People’s language attitude in sociolinguistics. State University of Makassar.

De Houwer, Annick (2021). Bilingual Development in Childhood (Elements in Child Development). Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/elements/abs/bilingual-development-in-childhood/3517C7DA9EE432C32C3DCDB5AE18C375

Deuchar, Margaret (2020). Code-switching in linguistics: a position paper. Languages, 5(2), 22.

EAS. Euskararen Adierazle Sistema. https://www.euskadi.eus/web01-apeusadi/eu/eusadierazle/temasV1.apl?idioma=e

Elordui, Agurtzane (2016). Elebakartasunetik heteroglosiara: Gaztea Irratia, bernakulizazioa gazte-komunikabideen diseinu sozioestilistikoan, Uztaro, 97, 31-52. http://www.buruxkak.eus/uztaro-artikulua/elebakartasunetik-heteroglosiara-gaztea-irratia-bernakulizazioa-gazte-komunikabideen-diseinu-sozioestilistikoan/1617

Eusko Jaurlaritza (2016). Gu Gazteok, 12-14 urteko gazteen hizkuntza egunerokotasunera hurbiltzeko ikerketa partehartzailea. Eusko Jaurlaritzan Argitalpen Zerbitzu Nagusia.

Etxabe, Amets (2005). Kode-alternantzia lagun arteko gazte-hizkeran [HIZNET Hizkuntza Plangintza graduondokoko Amaierako Lana].

Ezeizabarrena, Maria José (2009). Development in language mixing: early Basque-Spanish bilingualism. In J. Grinstead (argtz.). Hispanic child languages: typical and impaired development (57-899. or.). Benjamins.

Ezeizabarrena, Maria José eta Munarriz-Ibarrola, Amaia (2012). Orden de palabras en los enunciados mixtos (euskera-castellano) de bilingües típicos y atípicos. La lengua, lugar de encuentro, 3.893-3.902.

Gardner-Chloros, Penelope (2009). Code-switching. Cambridge University Press.

Goirigolzarri, Jone; Carramiñana, Idoia; Ortega, Ane eta Etxaniz, Josune (2018). Eta gazteak Bilbon euskaraz, zergatik ez? Gazteen euskararen erabileraren azterketa Bilbon. Eusko Ikaskuntza. https://www.eusko-ikaskuntza.eus/files/galeria/files/GEEB_EmaitzenTxostena_180212.pdf

Ibarra, Orreaga (2011). Nafar euskaldun gazteen ahozko diskurtsoa. Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

Ibarra, Orreaga (2020). Hizkuntza praktikak «online», Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasle euskaldunen artean. Revista internacional de los estudios vascos = Eusko ikaskuntzen nazioarteko aldizkaria = Revue internationale des ètudes basques = International journal on Basque studies, RIEV, 65(1), 34-71.

Lantto, Hanna (2015). Code-switching in Greater Bilbao: A bilingual variety of Colloquial Basque.

Lantto, Hanna (2016). Conversations about code-switching: contrasting ideologies of purity and authenticity in Basque bilinguals’ reactions to bilingual speech. Multilingua, 35(2), 137-161.

Lantto, Hanna (2018). New Basques and code-switching: Purist tendencies, social pressures. In New speakers of minority languages (165-187. or.). Palgrave Macmillan.

Lerman, Aviva; Pazuelo, Lia; Kizner, Lian; Borodkin, Katy eta Goral, Mira (2019). Language mixing patterns in a bilingual individual with non-fluent aphasia. Aphasiology, 33(9), 1.137-1.153. https://doi.org/10.1080/02687038.2018.1546821

Lipski, John M. (2014). Spanish-English code-switching among low-fluency bilinguals: Towards an expanded typology. Sociolinguistic Studies, 8(1), 23.

Mad’arová, Slávka (2020). Use and perception of code switching by students and instructors in the second language classroom in the US. Onomazein, (48). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7510636

Montrul, Silvina A. (2012). Is the heritage language like a second language? Eurosla Yearbook, 12(1), 1-29. https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/eurosla.12.03mon

Munarriz-Ibarrola, Amaia; Ezeizabarrena, Maria José; Arrazola, Varun DC. eta Parafita Couto, M. Carmen (2021). Gender assignment strategies and L1 effects in the elicited production of mixed Spanish-Basque DPs. Linguistic Approaches to Bilingualism. https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/lab.20016.mun

Muñoa, Inma (2002). Zergatik eta zertarako erabiltzen ditugu euskara eta gaztelera solasaldi berean? Kode-aldaketaren funtzio pragmatikoak. Bat Aldizkaria, 42, 53-63.

Ortega, Ane; Amorrortu, Estibaliz; Goirigolzarri, Jone eta Urla, Jacqueline (2016). Euskal hiztun berriak: esperientziak, jarrerak eta identitateak. Deustuko Unibertsitatea. https://www.ivap.euskadi.eus/r61-2347/es/contenidos/informacion/bibl_digital/es_documen/adjuntos/Euskal%20hiztun%20berriak.pdf

Parafita Couto, M. Carmen; Munarriz-Ibarrola, Amaia, Epelde, Irantzu, Deuchar, Margaret eta Oyharçabal, Beñat (2015). Gender conflict resolution in Spanish–Basque mixed DPs. Bilingualism: Language and Cognition, 18, 304-323.

Pérez González, Mikel (2022). Kode-alternantziaren erabilera eta jarrerak euskara-gaztelania gazte elebidunengan. EHU/UPV [Master Amaierako Lana].

Poplack, Shana (1980). Sometimes I’ll start a sentence in Spanish y termino en español: Toward a typology o f code-switching. Linguistics, 18, 581-616.

Portal Molinera, Ainhoa (2022). Eremu erdalduneko gazteak eta kode-alternantzia: arrazoiak eta pertzepzioak. Deustuko Unibertsitatea [Gradu Amaierako Lana]. https://dkh.deusto.es/comunidad/learning/recurso/eremu-erdalduneko-gazteak-eta-kode-alternantzia/6d38f7d8-a030-4198-9207-d4cc4031fc15

Thomason, Sarah Grey (2001). Language contact: An introduction. Georgetown University Press.

Valdes Kroff, Jorge R.; Dussias, Paola E.; Gerfen, Chip; Perrotti, Lauren eta Bajo, M. Teresa (2017). Experience with code-switching modulates the use of grammatical gender during sentence processing. Linguistic Approaches to Bilingualism, 7(2), 163-198.

Volterra, Virginia eta Taeschner, Traute (1978). The acquisition and development of language by bilingual children. Journal of Child Language, 5, 311-326.

Zulaika, Esther (2019). Kode-aldaketaren tipologia euskal gazteen txatetan [A typology of code-switching in chat talks among Basque youth]. Fontes Linguae Vasconum, (128), 339-357. https://doi.org/10.35462/FLV128.1

Downloads

Argitaratua

2024-03-19

Aipuak nola egin

Pérez González, M. (2024). Kode-alternantziaren erabilera euskara-gaztelania gazte elebidunen artean. Uztaro. Giza Eta Gizarte-Zientzien Aldizkaria, (128), 5–19. https://doi.org/10.26876/uztaro.5061

Zenbakia

Atala

Artikuluak

Kategoriak