Gizarte-laguntzan oinarrituriko esku-hartze pilotu batek bularreko minbizidun pazienteen aurre-egite estrategietan duen eraginaren azterketa

Egileak

  • Ibane Aizpurua-Perez Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
  • Amaia Arregi Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
  • David Gonzalez Onkologikoa Fundazioa
  • Maite Aguinaga Onkologikoa Fundazioa
  • Ainitze Labaka
  • Joana Perez-Tejada Onkologikoa Fundazioa

DOI:

https://doi.org/10.26876/osagaiz.1.2023.410

Gako-hitzak:

Bularreko minbizia, gizarte-laguntza, aurre egiteko estrategiak, umorea, ezeztapena.

Laburpena

Minbizidun pazienteen ingurune hurbilak asetzen ez dituen premiei erantzuteko, berdinen arteko gizarte-laguntzako programak sortu dira azken urteotan. Luzetarako saiakuntza kliniko batean kokatzen den ikerketa honen helburua izan da aztertzea zer eragin duen berdinen arteko gizarte-laguntzako esku-hartze batek estresari aurre egiteko estrategia ezberdinetan, Gipuzkoako Onkologikoa Fundazioan bularreko minbiziaz diagnostikatutako emakumeen artean eta bularreko minbizia gainditutako boluntarioek trukatutako laguntza oinarri hartuta. Esku-hartzea 6 edo 8 gizarte-laguntzako saioz osatu zen, bakoitzean paziente batek eta boluntario batek parte hartu zutelarik. Emaitzek islatzen dutenez, talde esperimentaleko emakumeek umorea bezalako aurre-egite egokitzailea gehiago erabili zuten eta ezeztapena bezalako aurre-egite ez-egokitzailea, aldiz, neurri txikiagoan. Gainera, kimioterapia jaso zuten kontrol-taldeko parte-hartzaileen artean umorearen erabilera urriagoa egin zen, jaso ez zutenekin alderatuta. Gure aurkikuntzek iradokitzen dute berdinen arteko gizarte-laguntzako programek arintzen lagun dezaketela esperientzia kaltegarriek pazienteen osasunean izan dezaketen eragin negatiboa, estresari aurre egiteko estrategia egokitzaileak sustatuz eta ez-egokitzaileak murriztuz.

Author Biographies

Ibane Aizpurua-Perez, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Oinarrizko Psikologia Prozesuak eta haien Garapena Saila, Psikologiako Fakultatea (Gipuzkoa). Doktore aurreko ikertzailea. 

Amaia Arregi, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Oinarrizko Psikologia Prozesuak eta haien Garapena Saila, Psikologiako Fakultatea (Gipuzkoa). Irakasle titularra.

David Gonzalez, Onkologikoa Fundazioa

Erizaintza Saila, Onkologikoa Fundazioa. Erizaina.

Maite Aguinaga, Onkologikoa Fundazioa

Erizaintza Saila, Onkologikoa Fundazioa. Erizaina.

Ainitze Labaka

1. Oinarrizko Psikologia Prozesuak eta haien Garapena Saila, Psikologiako Fakultatea (Gipuzkoa). 2. Erizaintza II Saila, Erizaintzako Fakultatea (Gipuzkoa). Irakaslea.

 

Joana Perez-Tejada, Onkologikoa Fundazioa

Ikerkuntza Saila, Onkologikoa Fundazioa. Psikologiako ikertzailea.

Downloads

Additional Files

Argitaratua

2023-06-05

Aipuak nola egin

Aizpurua-Perez, I., Arregi, A., Gonzalez, D., Aguinaga, M., Labaka, A., & Perez-Tejada, J. (2023). Gizarte-laguntzan oinarrituriko esku-hartze pilotu batek bularreko minbizidun pazienteen aurre-egite estrategietan duen eraginaren azterketa. Osagaiz: Osasun-Zientzien Aldizkaria, 7(1). https://doi.org/10.26876/osagaiz.1.2023.410

Zenbakia

Atala

Itzulpenak & Moldaketak