Garcia de Andoin Barandiaran, Josune, Donostia Unibertsitate Ospitalea