, Familia eta Komunitate Arretako BAME; Galdakaoko E.S.I; Etxebarriko O.Z.