2018: 3. Ale berezia: Osasuna eta Hizkuntza: erronkak eta aukerak