GITEPen 5 urteko esperientzia Gipuzkoan: diziplina anitzeko taldea biriketako tronboenbolismo akutu larriaren artatze integralerako

Egileak

DOI:

https://doi.org/10.26876/osagaiz.1.2021.320

Gako-hitzak:

biriketako tronboenbolismoa, arriskuaren estratifikazioa, diziplina anitzeko taldeak, TEPKodea, kateter bidez gidatutako terapia farmakoinbasiboa, fibrinolisi sistemikoa

Laburpena

Sarrera: 2012ko urtarrilean GiTEP diziplina anitzeko taldea eratu zenbiriketako tronboenbolismo akutu larriaren tratamendurako, Gipuzkoan, 800.000 biztanleko eremuan. Helburua prozesu honetan inplikatutako zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzea zen, erantzun azkarrago, aktiboago, osoago eta indibidualizatuago bat emanaz.

Material eta metodoak: GiTEPek barne hartzen ditu medikuntza intentsiboko, kardiologia interbentzionistako, bihotzeko kirurgiako, pneumologiako, erradiodiagnostikoko, erradiologia interbentzionistako, larrialdietako, hematologiako eta onkologiako espezialistak. 2012ko urriaren eta 2016ko abenduaren artean ingresatutako pazienteen ezaugarri demografikoak, tratamendua eta lehen 6 hilabeteetako bilakaera aztertu ziren.

Emaitzak: Denbora-tarte horretan 178 paziente ingresatu ziren biriketako tronboenbolismoagatik Gipuzkoako zainketa intentsiboen unitateetan, European Society of Cardiologyren 2014ko sailkapenaren arabera estratifikatuta. Horietatik, 124 pazientetan (% 70) aktibatu zen GiTEPKodea, eta horien artean 35 arrisku handikoak eta 89 arrisku ertain-altukoak izan ziren. Batez besteko adina 65 urtekoa izan zen, eta % 50,6 gizonak izan ziren. Gehien erabili zen tratamendua antikoagulazioa izan zen (% 57,3). Birperfusio aurreraturako, kateter bidez gidatutako teknika farmakoinbasiboa (% 28,1) eta rtPA bidezko fibrinolisi sistemikoa (% 12,4) erabili ziren. Ez zen inor ebakuntza bidez tratatu. % 6,7k konplikazio hemorragikoak izan zituen, bat bera ere ez bizi-arriskukoa edo intrakraneala. ZIUko egonaldiaren mediana 3 egunekoa izan zen, eta ospitalekoarena 9 egunekoa. 30 egunerako hilkortasuna% 6,2koa izan zen.

 Eztabaida eta ondorioak: Biriketako tronboenbolismo larriaren diziplina anitzeko kudeaketak paziente hauen tratamendurako jarrera proaktiboago eta antolatuago bat ahalbidetu du, konplikazio hemorragiko larririk gabe eta espero baino hilkortasun txikiagoarekin.

Author Biographies

Karlos Reviejo Jaka, Policlin¡ca Gipuzkoa

Mendikuntza Intentsiboetako Mediku Espezialista (MD)

Euskal Herriko Unibestsitateko Doktoregoa (PhD)

Marta Iriarte Ibarraran, Donostia Unibertsitate Ospitalea

Mendikuntza Intentsiboetako Mediku Espezialista (MD)

Maria Pascal Jimenez, Donostia Unibertsitate Ospitalea

Mendikuntza Intentsiboetako Mediku Espezialista (MD)

Gabriel Txoperena Altzugarai, Donostia Unibertsitate Ospitalea

Mendikuntza Intentsiboetako Mediku Espezialista (MD)

Universidad de Navarrako Doktoregoa

Iñaki Arcega Fernandez, Donostia Unibertsitate Ospitalea

Mendikuntza Intentsiboetako Mediku Espezialista (MD)

Felix Zubia Olaskoaga, Donostia Unibertsitate Ospitalea

Mendikuntza Intentsiboetako Mediku Espezialista (MD)

Euskal Herriko Unibertsitateko Doktoregoa (PhD)

Txoan Ormazabal Zabala, Donostia Unibertsitate Ospitalea

Mendikuntza Intentsiboetako Mediku Egoilarra (MD)

Xoan Carlos Sanmartin Pena, Santiagoko Unibertsitate Ospital Klinikoa

Kardiologia Interbentzionistako Mediku Espezialista (MD)

Garikoitz Lasa Larraya, Donostia Unibertsitate Ospitalea

Kardiologia Interbentzionistako Mediku Espezialista (MD)

Mariano Larman Tellechea, Policlinica Gipuzkoa

Kardiologia Interbentzionistako Mediku Espezialista (MD)

Iñaki Salegi Etxebeste, Donostia Unibertsitate Ospitalea

Pneumologiako Mediku Espezialista (MD)

Euskal Herriko Unibertsitateko Doktoregoa (PhD)


Iñaki Royo Gutiérrez, Donostia Unibertsitate Ospitalea

Pneumologiako Mediku Espezialista (MD)

Alberto Saenz Bermejillo, Policlinica Gipuzkoa

Bihotzeko Kirurgiako Mediku Espezialista

Juan Jose Goiti Unibaso, Policlinica Gipuzkoa

Bihotzeko Kirurgiako Mediku Espezialista (MD)

Iñigo Lozano Martínez-Luengo, Cabueñes Ospitalea

Kardiologia Interbentzionistako Mediku Espezialista (MD)

Oviedo Unibertsitateko Doktoregoa (PhD)

Downloads

Argitaratua

2021-07-01

How to Cite

Reviejo Jaka, K., Iriarte Ibarraran, M., Pascal Jimenez, M., Txoperena Altzugarai, G., Arcega Fernandez, I., Zubia Olaskoaga, F., Ormazabal Zabala, T., Sanmartin Pena, X. C., Lasa Larraya, G., Larman Tellechea, M., Salegi Etxebeste, I., Royo Gutiérrez, I., Saenz Bermejillo, A., Goiti Unibaso, J. J., & Lozano Martínez-Luengo, I. (2021). GITEPen 5 urteko esperientzia Gipuzkoan: diziplina anitzeko taldea biriketako tronboenbolismo akutu larriaren artatze integralerako. Osagaiz: Osasun-Zientzien Aldizkaria, 5(1). https://doi.org/10.26876/osagaiz.1.2021.320

Zenbakia

Atala

Artikuluak