Garcia de Andoin, Miren Josune, Donostia Unibertsitate Ospitalea