Kognitiboki hauskorrak diren pertsonengan narriadura kognitiboa eta dementzia prebenitzeko esku-hartze kognitibo eta sozioemozional baten proposamena: “GOIZ ZAINDU”-tik “CITA GO-ON”-era

Egileak

  • Naia Ros Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU/UPV)
  • Nekane Balluerka Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
  • Mirian Ecay-Torres CITA-Alzheimer Fundazioa
  • Arantxa Gorostiaga Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
  • Mikel Tainta CITA-Alzheimer Fundazioa
  • Goretti Soroa Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
  • Aitor Aritzeta Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
  • Fátima Garcia-Pena Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

DOI:

https://doi.org/10.26876/osagaiz.1.2024.566

Gako-hitzak:

Narriadura kognitiboaren prebentzioa, dementziaren prebentzioa, esku-hartze kognitiboa, esku-hartze sozio-emozionala

Laburpena

Dementzia faktore anitzen arteko elkarrekintzaren emaitza da, eta horietako faktore batzuk aldatu eta esku–hartzeren bat izan dezaketela kontsideratuz, dementzia-kasuen herena prebeni liteke. FINGER ikerketak, narriadura kognitiboa prebenitzeko, arrisku-faktoreen eta bizi-ohitura osasungarrien inguruko domeinu anitzeko esku-hartze baten eraginkortasuna frogatu zuen. CITA-Alzheimer eta UPV/EHUko QUALIKER taldeak elkarlanean burututako ikerketa pilotuak, GOIZ ZAINDU ikerketak alegia, erakutsi du FINGER metodologia euskal ingurune soziokulturalean aplika daitekeela, ezaugarri horiek dituen eskala handiagoko ikerketa bat egitea justifikatuz: CITA GO-ON ikerketa. Aurkezten den lan hau ikerketa azken horren barruan kokatzen da.

Erreferentziak

EUROSTAT. Ageing Europe — looking at the lives of older people in the EU. Luxenburgo: Europar Batasuneko Argitalpen Bulegoa; 2020. Eskuragarri: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_looking_at_the_lives_of_older_people_in_the_EU

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Plan Integral de Alzheimer y Otras Demencias (2019-2023). Madril: Espainiako Gobernuaren Argitalpen Zentroa, 2019. Eskuragarri: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/docs/Plan_Integral_Alhzeimer_Octubre_2019.pdf

2020 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimers Dement. 2020 Mar 10. Eskuragarri: doi: 10.1002/alz.12068.

Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A, Levälahti E, Ahtiluoto S, Antikainen R, Bäckman L, Hänninen T, Jula A, Laatikainen T, Lindström J, Mangialasche F, Paajanen T, Pajala S, Peltonen M, Rauramaa R, Stigsdotter-Neely A, Strandberg T, Tuomilehto J, Soininen H, Kivipelto M. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet. 2015 Jun 6;385(9984):2255-63. Eskuragarri: doi: 10.1016/S0140-6736(15)60461-5.

Kivipelto M, Mangialasche F, Snyder HM, Allegri R, Andrieu S, Arai H, Baker L, Belleville S, Brodaty H, Brucki SM, Calandri I, Caramelli P, Chen C, Chertkow H, Chew E, Choi SH, Chowdhary N, Crivelli L, Torre R, Du Y, Dua T, Espeland M, Feldman HH, Hartmanis M, Hartmann T, Heffernan M, Henry CJ, Hong CH, Håkansson K, Iwatsubo T, Jeong JH, Jimenez-Maggiora G, Koo EH, Launer LJ, Lehtisalo J, Lopera F, Martínez-Lage P, Martins R, Middleton L, Molinuevo JL, Montero-Odasso M, Moon SY, Morales-Pérez K, Nitrini R, Nygaard HB, Park YK, Peltonen M, Qiu C, Quiroz YT, Raman R, Rao N, Ravindranath V, Rosenberg A, Sakurai T, Salinas RM, Scheltens P, Sevlever G, Soininen H, Sosa AL, Suemoto CK, Tainta-Cuezva M, Velilla L, Wang Y, Whitmer R, Xu X, Bain LJ, Solomon A, Ngandu T, Carrillo MC. World-Wide FINGERS Network: A global approach to risk reduction and prevention of dementia. Alzheimers Dement. 2020 Jul;16(7):1078-1094. Eskuragarri: doi: 10.1002/alz.12123.

Kivipelto M, Solomon A, Ahtiluoto S, Ngandu T, Lehtisalo J, Antikainen R, Bäckman L, Hänninen T, Jula A, Laatikainen T, Lindström J, Mangialasche F, Nissinen A, Paajanen T, Pajala S, Peltonen M, Rauramaa R, Stigsdotter-Neely A, Strandberg T, Tuomilehto J, Soininen H. The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER): study design and progress. Alzheimers Dement. 2013 Nov;9(6):657-65. Eskuragarri: doi: 10.1016/j.jalz.2012.09.012.

Baumgart M, Snyder HM, Carrillo MC, Fazio S, Kim H, Johns H. Summary of the evidence on modifiable risk factors for cognitive decline and dementia: A population-based perspective. Alzheimers Dement. 2015 Jun;11(6):718-26. Eskuragarri: doi: 10.1016/j.jalz.2015.05.016.

Di Marco LY, Marzo A, Muñoz-Ruiz M, Ikram MA, Kivipelto M, Ruefenacht D, Venneri A, Soininen H, Wanke I, Ventikos YA, Frangi AF. Modifiable lifestyle factors in dementia: a systematic review of longitudinal observational cohort studies. J Alzheimers Dis. 2014;42(1):119-35. Eskuragarri: doi: 10.3233/JAD-132225.

Chen R, Hu Z, Wei L, Ma Y, Liu Z, Copeland JR. Incident dementia in a defined older Chinese population. PLoS One. 2011;6(9):e24817. Eskuragarri: doi: 10.1371/journal.pone.0024817.

Navarro AB, Bueno-Martínez B, Buz-Delgado J. Bienestar emocional en la vejez avanzada: estudio comparativo por edad y género. Psychology, Society, & Education. 2013;5(1):41-57. Eskuragarri: https://www.researchgate.net/publication/277330430_Bienestar_emocional_en_la_vejez_avanzada_estudio_comparativo_por_edad_y_genero

Orgeta V, Phillips LH. Effects of age and emotional intensity on the recognition of facial emotion. Exp Aging Res. 2008 Jan-Mar;34(1):63-79. Eskuragarri: doi: 10.1080/03610730701762047.

Márquez-González M, Izal M, Montorio I, Pérez-Rojo G. Emoción en la vejez: una revisión de la influencia de los factores emocionales sobre la calidad de la vida de las personas mayores. Revista Española de Geriatría y Gerontología. 2004;39:46-53. Eskuragarri: https://www.researchgate.net/publication/286704445_Emotion_in_old_age_Review_of_the_influence_of_emotional_factors_on_quality_of_life_in_the_elderly

Rey L, Extremera N, Sánchez-Álvarez N. Clarifying the Links between Perceived Emotional Intelligence and Well-Being in Older People: Pathways Through Perceived Social Support from Family and Friends. Applied Research in Quality of Life. 2019;14(1):221-235. Eskuragarri: https://www.researchgate.net/publication/322092212_Clarifying_The_Links_Between_Perceived_Emotional_Intelligence_and_Well-Being_in_Older_People_Pathways_Through_Perceived_Social_Support_from_Family_and_Friends

Fratiglioni L, Marseglia A, Dekhtyar S. Ageing without dementia: can stimulating psychosocial and lifestyle experiences make a difference? Lancet Neurol. 2020 Jun;19(6):533-543. Eskuragarri: doi: 10.1016/S1474-4422(20)30039-9.

Woods B, Aguirre E, Spector AE, Orrell M. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Feb 15;(2):CD005562. Eskuragarri: doi: 10.1002/14651858.

Zaslavsky O, Cochrane BB, Thompson HJ, Woods NF, Herting JR, LaCroix A. Frailty: a review of the first decade of research. Biol Res Nurs. 2013 Oct;15(4):422-32. Eskuragarri: doi: 10.1177/1099800412462866.

Goveas JS, Rapp SR, Hogan PE, Driscoll I, Tindle HA, Smith JC, Kesler SR, Zaslavsky O, Rossom RC, Ockene JK, Yaffe K, Manson JE, Resnick SM, Espeland MA. Predictors of Optimal Cognitive Aging in 80+ Women: The Women's Health Initiative Memory Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2016 Mar;71 Suppl 1(Suppl 1):S62-71. Eskuragarri: doi: 10.1093/gerona/glv055.

Ecay M, Tainta M, de Arriba M, Arrospide A, Barandiaran M, Otaegui A, Iriondo A, Garcia-Sebastián M, Estanga A, Aurtenetxe S, Saldias J, Clerigue M, Gabilondo A, Martínez-Lage P. The GOIZ ZAINDU pilot project. Cognitive results after a FINGER-like one year randomized controlled multidomain intervention. Alzheimer’s Association International Conference AAIC®-era aurkeztutako komunikazioa; 2020; Amsterdam, Holanda.

García-Pena F, Gorostiaga A, Soroa G, Aritzeta A, Balluerka N, Ecay-Torres M, Tainta M, Etxeberria I. Estudio piloto aleatorizado para implementar una intervención socioemocional en un programa multidominio de prevención del deterioro cognitivo. IX Alzheimerraren Biltzar Nazionalean aurkeztutako komunikazioa CEAFA; 2021; Vitoria-Gasteiz, Espainia.

Downloads

Argitaratua

2024-06-27

Aipuak nola egin

Ros, N., Balluerka, N., Ecay-Torres, M., Gorostiaga, A., Tainta, M., Soroa, G., Aritzeta, A., & Garcia-Pena, F. (2024). Kognitiboki hauskorrak diren pertsonengan narriadura kognitiboa eta dementzia prebenitzeko esku-hartze kognitibo eta sozioemozional baten proposamena: “GOIZ ZAINDU”-tik “CITA GO-ON”-era. Osagaiz: Osasun-Zientzien Aldizkaria, 8(1), 91–101. https://doi.org/10.26876/osagaiz.1.2024.566