[1]
K. Bilbao Hernandez, A. Berro, eta B. Fernandez Fernandez, «Bihurkari eta elkarkari iragangaitzak inpertsonal eta inkoatiboekiko konparazioan», uztaro, zenb. 129, or. 43–68, eka. 2024.