[1]
J. Lopez Corchero, «Zaintza lehenetsiko bagenu: Errenteriako Zaintza Sare Komunitarioaren azterketa», uztaro, zenb. 128, or. 73–92, martx. 2024.