Bilbao Hernandez, K., Berro, A. eta Fernandez Fernandez, B. (2024) «Bihurkari eta elkarkari iragangaitzak inpertsonal eta inkoatiboekiko konparazioan», Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, (129), or. 43–68. doi: 10.26876/uztaro.129.2024.5067.