Bilbao Hernandez, K., Berro, A., & Fernandez Fernandez, B. (2024). Bihurkari eta elkarkari iragangaitzak inpertsonal eta inkoatiboekiko konparazioan. Uztaro. Giza Eta Gizarte-Zientzien Aldizkaria, (129), 43–68. https://doi.org/10.26876/uztaro.129.2024.5067