(1)
Alonso Fradua, B. Bitor Alonso Fraduaren Tesiaren Laburpena. uztaro 2024, 125.