(1)
Bilbao Hernandez, K.; Berro, A.; Fernandez Fernandez, B. Bihurkari Eta Elkarkari Iragangaitzak Inpertsonal Eta Inkoatiboekiko Konparazioan. uztaro 2024, 43-68.