(1)
Pérez González, M. Kode-Alternantziaren Erabilera Euskara-Gaztelania Gazte Elebidunen Artean. uztaro 2024, 5-19.