i-botika batzordea, NFAC erredakzio-batzordea, Medikamentu Berrien Ebaluazio Batzordea,, Osakidetza