Garcia de Andoin Barandiaran, Miren Josune, Donostia Unibertsitate Ospitalea