Gomez-Santos, Laura, Euskal Herriko Unibertsitatea