Egileentzako informazioa

Aldizkari honetara lanik bidaltzeko asmorik? Aldizkariari buruz orrian aldizkariaren ataletako politikak irakurtzea eta Egileentzako gidalerroak aztertzea gomendatzen dizugu. Lanak bidali ahal izateko, egileak erregistratu egin behar dira aldizkarian edo, lehendik erregistratuta badaude, saioa hasi behar dute eta 5 urratseko prozesua egin.

Egileentzako gidalerroak

Osagaiz eredu-txantiloia

Erreferentzien arauak

Bidali artikulua