[1]
N. Ros, «Kognitiboki hauskorrak diren pertsonengan narriadura kognitiboa eta dementzia prebenitzeko esku-hartze kognitibo eta sozioemozional baten proposamena: “GOIZ ZAINDU”-tik “CITA GO-ON”-era», Osag, libk. 8, zenb. 1, or. 91–101, eka. 2024.