[1]
L. Ventades eta M. Dávila, «Emakumeen genitalen mutilazioa: arreta eta prebentzioa», Osag, zenb. 1, mai. 2023.