[1]
I. erredakzio- batzordea B.-G. E. .-. O. Euskadiko Medikamentu Berrien Ebaluazio Batzordea eta i-botika batzordea, «Medikamentuen informazioa: INFAC, botika berrien eta i-botika fitxen azken hilabeteak», Osag, libk. 4, zenb. 1, eka. 2020.