del Palacio Totoricagüena, A., Pineda Ortiz, J. eta Mendiguren Ordorica, A. (2021) «Antsiolitiko eta hipnotiko sedagarrien kontsumoa: generoaren araberako analisia nazioartean eta Euskal Autonomia Erkidegoan», Osagaiz: osasun-zientzien aldizkaria, 5(1). doi: 10.26876/osagaiz.1.2021.359.