Expósito Castillo, Marina, Iraia Bidaurrazaga Lopez de Letona, Susana Maria Gil, Iratxe Duñabeitia, eta Izaro Esain Castañares. 2022. «Ariketa Fisikoa Eta Depresioa Komunitatean Bizi Diren Hirugarren Adineko Adinduetan: Berrikuspen Sistematikoa». Osagaiz: Osasun-Zientzien Aldizkaria 6 (1). https://doi.org/10.26876/osagaiz.1.2022.408.