Ros, N., Balluerka, N., Ecay-Torres, M., Gorostiaga, A., Tainta, M., Soroa, G., Aritzeta, A., & Garcia-Pena, F. (2024). Kognitiboki hauskorrak diren pertsonengan narriadura kognitiboa eta dementzia prebenitzeko esku-hartze kognitibo eta sozioemozional baten proposamena: “GOIZ ZAINDU”-tik “CITA GO-ON”-era. Osagaiz: Osasun-Zientzien Aldizkaria, 8(1), 91–101. https://doi.org/10.26876/osagaiz.1.2024.566