>, <. (2022). 6. bolumena-1.zk. Osagaiz: Osasun-Zientzien Aldizkaria, 6(1). https://doi.org/10.26876/osagaiz.1.2022.485