del Palacio Totoricag├╝ena, A., Pineda Ortiz, J., & Mendiguren Ordorica, A. (2021). Antsiolitiko eta hipnotiko sedagarrien kontsumoa: generoaren araberako analisia nazioartean eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Osagaiz: Osasun-Zientzien Aldizkaria, 5(1). https://doi.org/10.26876/osagaiz.1.2021.359