Kerexeta Lizeaga, I. (2020). Erresilientzia eta CSE. Nerabeen arazo emozionalei aurre egiteko entrenamendua. Osagaiz: Osasun-Zientzien Aldizkaria, 4. https://doi.org/10.26876/osagaiz.0.2020.331