Alonso, E., & Bizkarguenaga, M. (2020). Zitoeskeletoaren konplexutasuna espermiogenesian. Osagaiz: Osasun-Zientzien Aldizkaria, 4(1). https://doi.org/10.26876/osagaiz.1.2020.274