(1)
Ros, N.; Balluerka, N.; Ecay-Torres, M.; Gorostiaga, A.; Tainta, M.; Soroa, G.; Aritzeta, A.; Garcia-Pena, F. Kognitiboki Hauskorrak Diren Pertsonengan Narriadura Kognitiboa Eta Dementzia Prebenitzeko Esku-Hartze Kognitibo Eta Sozioemozional Baten Proposamena: “GOIZ ZAINDU”-Tik “CITA GO-ON”-Era. Osag 2024, 8, 91-101.