(1)
eta i-botika batzordea, I. erredakzio- batzordea, E. M. B. E. B. Medikamentuen Informazioa: INFAC, Botika Berrien Eta I-Botika Fitxen Azken Hilabeteak : 2023ko Urtarriletik Abendura. Osag 2024, 8, 107-116.