(1)
del Palacio Totoricag├╝ena, A.; Pineda Ortiz, J.; Mendiguren Ordorica, A. Antsiolitiko Eta Hipnotiko Sedagarrien Kontsumoa: Generoaren Araberako Analisia Nazioartean Eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Osag 2021, 5.