(1)
Euskadiko Medikamentu Berrien Ebaluazio Batzordea eta i-botika batzordea, I. erredakzio- batzordea B.-G. E. .-. O. Medikamentuen Informazioa: INFAC, Botika Berrien Eta I-Botika Fitxen Azken Hilabeteak. Osag 2020, 4.