(1)
., . Prestakuntza Eta Ossungintzako Profesional Euskaldunen Sarea. Osag 2018.