(1)
Euskadiko Medikamentu Berrien Ebaluazio Batzordea eta i- botika batzordea, I. erredakzio- batzordea,. Medikamentuen Informazioa: INFAC, Botika Berrien Eta I-Botika Fitxen Azken Hilabeteak (2017ko Urritik 2018ko Martxora). Osag 2018, 2.