[1]
Moreno, M., Moreno, M., Idarreta, I., GorroƱogoitia, A. eta Alkorta, I. 2021. Koltxizina eta gaixotasun kardiobaskularra. Osagaiz: osasun-zientzien aldizkaria. 5, 1 (uzt. 2021).