[1]
Euskadiko Medikamentu Berrien Ebaluazio Batzordea eta i-botika batzordea, I. erredakzio- batzordea B.-G.E. -.O. 2020. Medikamentuen informazioa: INFAC, botika berrien eta i-botika fitxen azken hilabeteak. Osagaiz: osasun-zientzien aldizkaria. 4, 1 (eka. 2020).