[1]
Jaio Atela, N. 2019. Medikamenuen erabilera egokia. Osagaiz: osasun-zientzien aldizkaria. (martx. 2019).